บุษบกย่อมุมสิบสอง


บุษบกย่อ ทุกๆหลังเป็นขนาดที่ย่อเล็กลงมาจากขนาดใหญ่ที่พระใช้นั่งเทศน์ ดังนั้นรายละเอียดต่างจะไม่สามารถทำได้เหมือนทุกๆอย่าง แต่ลักษณะที่คงไว้ทุกๆหลังคือบุษบกเป็นแบบย่อมุมสิบสอง ถือว่าทำได้ยากพอสมควรช่างไม้โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้เนี๊ยบพอ

ในรายละเอียดที่คงไว้ สามารถทำได้ถ้ามี พื้นที่มากเพียงพอ บุษบกหลังหนึ่งย่อขนาดจากใหญ่มาหลังเล็ก พื้นที่มีจำกัด ถึงใส่ได้ก็ไม่สมส่วน

แต่ถ้าขนาดใหญ่มาอีกนิดหนึ่งสามารถใส่รายละเอียดได้มากขึ้นครับ