บุษบก25นิ้ว


บุษบก25นิ้ว ทุกๆหลังเป็นขนาดที่ย่อเล็กลงมาจากขนาดใหญ่ที่พระใช้นั่งเทศน์ แต่ลักษณะที่คงไว้ทุกๆหลังคือบุษบกเป็นแบบย่อมุมสิบสอง ถือว่าทำได้ยากพอสมควรช่างไม้โดยทั่วไปไม่สามารถทำได้เนี๊ยบพอ

ในรายละเอียดที่คงไว้ สามารถทำได้ถ้ามี เวลา และ งบประมาณ ในการจัดทำ ให้ได้ตามความต้องการ

แต่ถ้าขนาดใหญ่มาอีกนิดหนึ่งสามารถใส่รายละเอียดได้มากขึ้นครับ (ในรูปสามารถเพิ่มกระจก4ด้านได้ แต่ ต้องแจ้งงานล่วงหน้าและเพิ่มค่ากระจก)