บัวบุษบก

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บุษบกหรือเรียกอีกชื่อว่ามณฑป ก็ได้ใช้สำหรับวางพระบรมสารีริกธาตุในบ้าน ในโบสถ์ในศาลาวัดในตำหนักในพิพิธภัณฑ์

กลางแจ้ง(ใช้เดินวนเพื่อทำพิธีสำคัญทุกงานบุญ) ไปจนถึงวางพระพุทธรูปหรือขนาดใหญ่ให้พระนั่งเทศน์บนศาลา นับเป็น

จุดเริ่มต้นแห่งความศรัทธา เมื่อเริ่มมีบุษบกก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือมาตั้งบูชา เมื่อบูชาจนเป็นนิจ ก็บังเกิดกุศลผลบุญให้กับ

ผู้บูชา จึงจะเริ่มเกิดศรัทธา บุษบกมีประโยชน์มากมายในการสร้างถวายวัดหรือร่วมกันซื้อเป็นของขวัญวันเกิดก็ได้หรือไม่ก็

ขึ้นบ้านใหม่ทำบุญสำนักงาน มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้น ดังเช่น บุษบก มีหลายขนาดแล้วแต่วัตถุประสงค์การใช้งาน หากจะตั้งพระ

ธาตุก็ต้องมีโต๊ะมารองเป็นฐานก่อนให้สูงระดับที่เหมาะสมในการสักการะ ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะ บุษบกแบบนั้นขนาดเท่าไรก็จะ

เป็นลักษณะนี้ ลวดลายและสีสรร ถูกสร้าง-ออกแบบมาได้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกัน

สร้างกำแพงบุญกับ การตั้งบุษบก-มณฑป ในสถานที่บูชา